Lars Evald

Lars Nevald

Redaktionel assistance og korrektur

Har du brug for tekstligt med- og modspil til at færdiggøre dit manuskript, er jeg den rette til at hjælpe dig.

Min erfaring er hovedsagelig opbygget gennem 28 års redaktionelt arbejde på tidsskriftet Arkitekten, hvor jeg også har varetaget al korrekturlæsning.

Min styrke er at kunne skrive om kompliceret stof i et lettilgængeligt sprog.

Med en vis konservatisme er jeg optaget af, at ord bliver brugt nøjagtigt, levende og i enkle sammenhænge. Jeg er fortrolig med tegnsætningssystemerne, men foretrækker selv det grammatiske komma.

Desuden behersker jeg omhyggelig oversættelse til dansk fra norsk, svensk, tysk og engelsk.

CV

1976
Cand.phil. i dansk, Kbh. Universitet

1975–82
Undervisningsassistent KUA, RUC og OUC

1982–86
Sprogkonsulent, korrekturlæser, antikmedarbejder, Nordisk Ministerråd, div. forlag, Bo Bedre m.fl.

2003
Referent for Realdania på konferencen ”Bevaringsværdige gårdejendomme – nye anvendelsesformer”

1986–2014
Redaktionssekretær på tidsskriftet Arkitekten Kortere og længere artikler om arkitektur, arkitekturpolitik og arkitektkonkurrencer, nyhedsstof, anmeldelser, redaktionelle bearbejdninger, korrektur

Referencer

Redaktionelt arbejde på følgende bøger:
H.E. Langkilde: Arkitekten Povl Baumann (1991)
Malene Hauxner: Med himlen som loft (2000)
Thomas Bo Jensen: Arkitekten P. V. Jensen-Klint (2007)
Michael Asgaard Andersen: Jørn Utzon – arkitekturens tilblivelse og virke (2011)

Bidrag til:
Dansk Biografisk Leksikon
Weilbachs Kunstnerleksikon

Egne publikationer:
I Adas sold (digtsamling 1988)
Wolff på Frederiksberg (arkitekt­biografi 2000)

Artikler

Design Capital 2012
Hold på vandet ...
Håndværkets dimensioner

[Alle artikler er fra Arkitekten og layoutet af Per Henrik Skou]

Lars Nevald · Lyøvej 1, 2. th. · 2000 Frederiksberg · lars@nevald.dk · 2055 8408